Showing 9937–9952 of 17258 results

7093035

7143-B3G – IBM X3850 X5 2x XEON 8C E7-4830 105W , O/B

7093035

7143-C2G – IBM X3580 X5, 4 x E7-8860 10C 2,26Ghz, 32GB mem

7093035

7143-D1G – IBM X3850X5 4x XEON 108C E7-4850, 0GB mem, O/B

7093035

714425-001 – HP 600GB MSA SAS hard disk drive (HDD) – 10,000 R

7093035

7145-4RG – IBM x3850 X5 2x X7550 2.0Ghz, 0GB, M1015, 2xPSU

7093035

7145-4RG – IBM x3850 X5 2x8C X7550 2.0Ghz, 4 x 4GB , 2xPSU

7093035

7145-5RG – IBM x3850 X5 2x X7560 2.26Ghz, 0GB, M5015, 2xPSU

7093035

7145-CTO – IBM x3850 X5, 1xXeon 8C X7560 130W 2.26GHz/24MB, 4

7093035

7147-A5G – IBM X3690X5 1xE7-2850, 0GB, 2x675W w/o CTRL+backpl

7093035

7147-A5Y – IBM X3690 X5 E7-2850 10C 2.00GHz 24MB, 8GB mem O/B

7093035

7147-A7G – X3690 X5 2x 10C E7-2870 130W 2.4GHZ/ 30MB 2X4GB

7093035

7148-2RG – IBM X3690 X5 2x E6540, 2x675W, 0GB, M1015

7093035

7148-3GG – IBM x3690X5 1x 8Core X6550 2.0GHz, 2x4GB mem, 1xPS

7093035

7148-3RG – IBM X3690X5 2 x8C X6550 2.00GHz, 0GB, O/B 8xSFF

7093035

7148-4RG – IBM x3690 X5 8C X7560 130W 2.26GHz/24MB L3, 2x4G

7093035

7148-CTO – IBM x3690 X5, 2x4G mem